Zájmový útvar "minimažoretky" začal pracovat v r.2003.

Děvčata ve věku 4-10 let se scházela poctivě každou středu a věnovala se nácviku pochodu, správného držení těla. Děvčata vedly p.uč. z Mš Taťána Popelková a Hana Freibergová, které začaly vést mažoretky po semináři v Lomnici nad Popelkou. 

Od r.2005 se mažoretky rozdělily do dvou skupin. Linetky, jakožto LItovelské NEjmenší mažoreTKY  a Zvonky - děti starší. Změnilo se vedení p.uč. Freibergovou nahradila p.uč. Martina Popelková. Děti vystupovaly na plesích a akcích města a okolí. Vždy sklidily velký úspěch a počet dětí se neustále zvyšoval.

Od r. 2007 jsou mažoretky pod vedením sester Hany a Martiny Popelkových, které chtějí s dětmi vyzkoušet některé soutěže mažoretek a porovnat síly s ostatními.

V r.2008 byl sjednocen název mažoretek na Linetbells a díky velkému zájmu dětí, byly rozděleny do tří skupin Mini, Baby, Girls, podle věku dětí.

V září 2008 bylo zapsáno 43 dětí ve věku 3 - 11 let

V září 2009 bylo zapsáno 48 dětí ve věku 3 - 12 let.

V září 2010 bylo zapsáno 53 dětí ve věku 3 - 13 let.

Od září 2011 přešly mažoretky Linetbells pod TJ Sokol Litovel

V Září 2011 bylo zapsáno 60 dětí ve věku 3 - 14 let.

V září 2012 bylo zapsáno 63 dětí ve věku 4-15 let

V září 2013 bylo zapsáno 62 dětí ve věku 4-16 let

V září 2014 bylo zapsáno 62 dětí ve věku 4-17 let

V září 2015 bylo zapsáno 60 dětí ve věku 4-18 let a 12 rodičů

V září 2016 bylo zapsáno 57 dětí ve věku 4-19 let a 15 rodičů

V září 2017 vznikly mažoretky jako samostatný zapsaný spolek "Mažoretky Linetbells z.s.", důvody udloučení od Sokola bylo sniožvání počtu hodin na tréninky a počty trenérek. Pod náš spolek přešly i trenérky cvičení s předškolními dětmi.

V září 2017 bylo zapsáno 71 dětí vě věku 3-20 let